توزیع یارانه یارانه نقدی زمان واریز یارانه

توزیع: یارانه یارانه نقدی زمان واریز یارانه اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه حقوق دانشجویان دستگیر شده است رعایت شود ، پیگیری اوضاع دانشجویان بازداشتی از طریق دانشگاه و وزارت علوم

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران و علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران کمتر از ۳۰ نفر در

حقوق دانشجویان دستگیر شده است رعایت شود ، پیگیری اوضاع دانشجویان بازداشتی از طریق دانشگاه و وزارت علوم

پیگیری اوضاع دانشجویان بازداشتی از طریق دانشگاه و وزارت علوم/ حقوق دانشجویان دستگیر شده است رعایت شود

عبارات مهم : ایران

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران و علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران کمتر از ۳۰ نفر در روزهای اخیر بازداشت شدند که ما چه در دانشگاه و چه در وزارت علوم مرتبا عنوان را پیگیری می کنیم.

محمد رهبری در گفت وگو باایلنا، با اشاره به اوضاع دانشجویان دستگیرشده گفت: آمار دقیقی از دانشجویان دستگیرشده در دسترس نیست ولی تا آنجایی که مطلع هستم تعداد آن ها در دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران کمتر از ۳۰ نفر است ولی به طور کلی مهم نیست چه تعداد دانشجو و از چه طیفی بازداشت شده است اند.

وی با بیان اینکه یک دانشجوی بازداشتی هم زیاد است و کرامت و منزلت و حقوق دانشجویان باید رعایت شود، اظهار داشت: حتی اگر کسی در دانشگاه هم تخلفی هم کرده باشد در همان محیط دانشگاه و سازوکارهای دانشجویی باید متناسب با تخلف با آن برخورد شود.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران و علوم پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران خطاب به مسئولان وزارت علوم تصریح کرد: از مسئولان دانشگاه و وزارت علوم توقع آن است که از آزادی فکر و اندیشه پاسداری کنند و آزادی تمامی دانشجویانی که در چارچوب قانون فعالیت کرده اند را اولویت تمام کارهای خود قرار دهند.

رهبری ادامه داد: اصول ۲۷، ۳۲ و ۳۷ قانون اساسی، حق اعتراض به مسئولان را به رسمیت آشنا و اصل را بر برائت افراد گذاشته است و مسئولین نیز باید حقوق معترضین را مطابق با قانون اساسی به رسمیت بشناسند.

وی تاکید کرد: ما به عنوان انجمن اسلامی نیز پیگیر آزادی دانشجویان بازداشت شده است هستیم و از مسئولان امر، چه در دانشگاه و چه در وزارت علوم مرتبا عنوان را پیگیری می کنیم.

حقوق دانشجویان دستگیر شده است رعایت شود ، پیگیری اوضاع دانشجویان بازداشتی از طریق دانشگاه و وزارت علوم

واژه های کلیدی: ایران | مسئولان | دانشگاه | دانشجویان | وزارت علوم | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs